Primary Years Program (PYP)

Primary Years Program (PYP)

Programın hedefi ve amacı ;sorgulayıcı öğrenme ilkesine dayalı öğrenci merkezli ders işlenişidir.

Araştıran

Sorgulayan

İletişim Kuran

Düşünen

Risk Alan

İlkeli, Duyarlı

Dönüşümlü düşünebilen