Highscope Yaklaşımı

Highscope Yaklaşımı

Etkin öğrenme Hıghscope programının temel sürecini oluşturur.

Kendilerinin seçtikleri çalışmaları planlayabilen, başlatabilen ve çalışması üzerinde düşünebilen,

Bireysel olarak diğer çocuklarla ve yetişkinlerle etkili bir şekilde çalışan,

Daha sonraki eğitimsel deneyimlerde başarılı öğrenciler olmak için onlara olanak sağlayan özellikleri ve becerileri geliştiren problem çözücü ve karar verici bireyler olmaları için cesaretlendirirler.