Math Their Way Yaklaşımı

Math Their Way Yaklaşımı

California Üniversitesi’nin desteklediği Math Their Way Programı, anaokulundan 6. sınıfa kadar matematik eğitiminde öğrencinin çalışmaya katılımını sağlayan aktif matematik eğitimi sağlamaktadır. Eğitim programımızda yer alan Math Their Way metodu ile matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrenciler:

Serbest Keşfetme

Örüntü Oluşturma

Gruplama ve Sınıflandırma

Sayma

Mukayese Etme

Grafik Oluşturma

Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler.

Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları; öğrenirken eğlenmeleridir.