Türkçe Dil Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri

Ana dil etkinlikleri ile öğrencilerimizin dil gelişimine katkıda bulunmak, neden-sonuç ilişkisi kurabilmelerini ve çevresinde olup bitenleri fark ederek doğru bir Türkçe ile ifade edebilmelerini sağlamak temel hedeflerimizdendir. Ayrıca, çocuk edebiyatı etkinlikleriyle öğrencilerimizin kelime hazinesini geliştirmeyi, ilgi ve meraklarını arttırmayı, araştırma becerilerini geliştirmeyi, okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanmalarını sağlarız.