Okuma ve Yazma

Türkçe Dil Etkinlikleri

İlkokula hazırlık olarak da adlandırdığımız bu çalışmalar; el-göz koordinasyonun sağlanması, doğru yöne istenilen çizgiyi çizebilme gibi alıştırmalarla görsel ve işitsel becerilerin gelişiminin desteklenmesi; sayma, eşleştirme, sınıflama gibi temel kavramaları edindirme çalışmalarını temsil eder. İlkokula uyum sağlanması amacıyla öğrenciler ikinci yarıyıldan itibaren ilkokul öğretmenleri eşliğinde derslere katılım sağlarlar. Topluluk önünde konuşma becerilerini ve öz güvenlerini geliştirmeye yönelik, ilgilerini çekebilecek konularda sunum ödevleri ve sorumluluk duygularını arttırmaya yönelik, yaşlarına uygun hafta sonu ödevleri verilir.