Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Öğrencilerimizin sanatsal malzemelerle çalışırken görme, işitme, dokunma duyularını etkin bir şekilde kullanmalarını, estetik duygularını ve yaratıcılıklarını geliştirmenin yanı sıra onların sanat etkinlikleri sırasında materyalleri amacına uygun kullanma, yerine kaldırma, düzenli tutma gibi alışkanlıkları kazanmaları hedeflerimiz arasındadır.