Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama

Çocuklar dünyayı oyun yoluyla algılar; düşüncelerini oyun yoluyla biçimlendirirler. Dramanın kökeninde de oyun vardır. Çocuklar drama etkinliklerini genellikle oyun olarak algılar ve böylece çocuk hem oyun oynar hem de birçok kavramı, konuyu ve sosyal davranışları daha etkili olarak öğrenir. Yaparak yaşayarak öğrenmenin en iyi yollarından biri olan yaratıcı drama etkinliği ile öğrencilerimizi merkeze alarak onların değişim ve gelişim süreçlerinin olumlu yönde ilerlemesine destek olmayı hedefleriz. Öğrencilerimiz için uyum, iş birliği, ekip olma, güven, özgüven, ifade, empati gibi onları yaşama hazırlayan pek çok becerinin temellerini yaratıcı drama etkinlikleriyle kazandırırız.