Beden Eğitimi

Beden Eğitimi

Tüm yaş gruplarında yer alan Beden Eğitimi Etkinliğimiz çocukların fiziksel olarak aktif olmayı sevmelerini hareket yeteneklerini ve vücutlarını keşfetmelerini, temel motor becerilerinin geliştirilmesini, fiziksel olarak sağlıklı ve formda olmalarını, denge ve koordinasyonun gelişimi, ortak hareket edebilme, öz disiplin gibi becerilerin desteklendiği, bireysel ve grup oyunlarında beklenen sosyal ve duygusal becerilerinin gelişimini sağlamaktadır.