Yaratıcı Drama Atölyesi

Oyun, çocuğun dünyaya adapte olmasında önemli bir araçtır. Aydın İlgi Anaokulu Yaratıcı Drama Atölyesi, çocukların; sosyal, fiziksel ve kavramsal gelişim konusunda en iyi eğitimi almalarını sağlayan etkinlikleri içeren özel bir programıdır.

Her drama etkinliğinde çocukların; “Bu gün ne yapacağız?” diye merak etmeleri, tahminde bulunmaları, akıl yürütmeleri, düşünmeleri, kurgulamaları, bedenleriyle ifade etmeleri, düşüncelerini açıklamaları, birbirlerini dinlemeleri/izlemeleri, ortaklaşa oyun kurmaları, yorum yapmaları ve ortaya oyun çıkarmaları sonucunda eğlenmeleri, kendilerine güvenlerini pekiştirmeleri, onlar için büyük kazanımdır.

Yaratıcı Drama Atölyemiz; çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerinin sağlanmasına yönelik etkinlikleri içeren özel bir programdır.

Dramatik İfadeler(Mimikler ,jestler)

Kuklalar Maskeler

Sosyadramatik Oyunlar

Isınma Çalışmaları

Pandomim

Rol Oynama

Doğaçlama

Öykü Oluşturma

...
Okulumuz ve Atölyelerimiz Fotoğraf Galerisi