Dil Atölyesi

Aydın İLGİ Anaokulu Dil Atölyesinde; her öğrencinin kendisini düzgün ifade edebilmesi, anadilini iyi kullanabilmesi, kelime hazinesini geliştirmesi, anlama becerisini geliştirerek sosyalleşmesi doğrultusunda titiz çalışmalar yapılmaktadır.

Sohbet

Öykü Anlatma ve Tamamlama

Tekerleme

Şiir

Parmak Oyunları

Resimli Kitap Okuma

Taklit Oyunları

İletişim

Koleksiyon

Okuma Yazmaya Hazırlık

Görsel Algı Çalışmaları

Dikkat Bellek Çalışmaları

Sosyal Dünya

Koleksiyon

Toplumsal Duyarlılık

Dil Yetenekleri

Kelime Hazinesi

El Becerilerine Yönelik Çalışmalar

...
Okulumuz ve Atölyelerimiz Fotoğraf Galerisi