Matematik Atölyesi

Aydın İlgi Anaokulu Matematik Atölyesiile çocuklara matematik konusunda donanımlı bir ortam hazırlanmıştır. Atölyedeki etkinlikler ile çocukların; bilimsel düşünme, gözlem yapma ,neden-sonuç ilişkisi kurma,problem çözme becerilerininin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bunun için algı çalışmaları,dikkat ve bellek çalışmaları,kalem tutma ve el becerisini geliştirme çalışmaları,problem, çözme eşleştirme ,farklılıkları ayırt etme, parça-bütün-olay sıralaması,sıralama,sınıflandırma çalışmaları yapılmaktadır.

Matematik Atölyemizde;basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru sıralanması ilkesinden yola çıkarak çocukların belirlenen hedeflere ulaşması yolunda yapılan etkinliklerle; sayıları tanıma, bağlantı kurma; tanıma, eşleştirme, gruplama, farklılıkları ayırt etme, sayılar, basit matematik işlemleri (toplama ve çıkarma), parça-bütün, olay sıralama, grafik çalışmaları, zaman kavramı (takvim, saat vb.) belli özelliklerine göre nesne sıralama ve sınıflandırma gibi çalışmaları içeren çalışmalar oyun oynayarak gerçekleştirmektedirler.

Bu bağlamda Aydın İlgi Anaokulu Matematik Atölyesi, çocuklarımıza; matematiğin değerli ve anlamlı olduğu hissettirerek; matematiği eğlenerek benimsettirir ve öğretir.

Matematik ve Teknoloji

Zaman, Uzay ve Sayılar

Ölçü ve Şekil

Matematik Deneyimleri

...
Okulumuz ve Atölyelerimiz Fotoğraf Galerisi