Orf ve Ritim Atölyesi

Aydın İlgi Anaokulu Orff Öğretisi ve Ritim Atölyesin’de akademik, uzman bir kadroyla gerçekleştirilen “Orff Eğitimi” ne dayalı temel sanat eğitimi süreci sonunda yetenekleri keşfedilen çocuklar sanatın herhangi bir dalında kendilerini ifade edebilme olanaklarını yakalarlar. Bu anlamda Aydın İlgi Anaokulu; geleceğimiz olan çocuklarımızın, ileride hangi mesleği seçerlerse seçsinler sanatı özümseyerek yaşamlarının bir parçası haline dönüştürebilmeleri, yaşamlarını estetize edebilmeleri ve geleceğin sanatçılarını keşfederek onların yönlendirmeleri konusunda önemli bir misyon üstlenmiştir.

Müzik ve Ritim

Müzik Deneyimleri(müzikal sesler ,ses dinleme ve ayırt etme çalışmaları)

Müzik Eşliğinde Hareket

Yaratıcı Dans

Müzikle Öykü Oluşturma

Şarkılar ve Parmak Oyunları

...
Okulumuz ve Atölyelerimiz Fotoğraf Galerisi